Zlecenia podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Sprawy podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne realizowane są z priorytetem, z uwzględnieniem wymagań klientów. Adwokatka wyspecjalizowana jest w głównej mierze w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, utrzymując pełną dyskrecję oraz życzliwe nastawienie do interesantów. Przychodząc do wrocław kancelaria adwokacka można oczekiwać, że będzie się potraktowanym z priorytetem. Sprawy rozwodowe albo o separację, sprawy o rozdział majątku, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, sprawy dotyczące pozbawiania lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, sprawy o przyznanie alimentów, sprawy rozstrzygane przez sądy dla nieletnich, sprawy o kontakty z dziećmi, sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, czy sprawy o adopcję to najczęściej podjęte sprawy. Indywidualne nastawienie adwokatki i stuprocentowe angażowanie się sprawiają, że każdy poczuje się tutaj jak najlepiej potraktowany.

Categories: Pozostałe

Comments are closed.